Gaven til den som har alt (for mye…)

Dette gavekortet gir deg mulighet til å benytte
tjenester fra BOD OG BEDRING.

På gavekortet er det angitt verdien du kan benytte til BOD OG BEDRINGs tjenester. Du bestemmer i samarbeid med BOD OG BEDRING hva du ønsker å få utført. Hvis du ønsker mer hjelp enn det gavekortet angir, kan dette avtales med BOD OG BEDRING.