«Jeg har en kjeller som ikke har vært tom på 90 år. Jeg har ryddet, men kommer aldri skikkelig igjennom alt. Nå har det gått flere år uten at jeg har gjort noe særlig. Jeg har målt opp hyllene, men  jeg har ikke orket å reise til IKEA for å kjøpe de kassene som jeg trenger.
Jeg sier som Peer Gynt:
Ja, tænke det; ønske det; ville det med; – –
men gjøre det!  Nej; det skjønner jeg ikke!

Men så oppdaget jeg Bod og Bedring ! Hvilken lykke, for da fikk jeg hjelp til gjennomføringen! Anne Brit kjøpte kasser på IKEA, vasket og organiserte det som jeg ville beholde. Vi arbeidet sammen og det var et meget hyggelig samarbeid. Jeg har fortalt om og anbefalt Bod og Bedring til mange av mine venner og bekjente. Anne Brit kan gjøre mye og hun kan gjøre lite, hun er meget fleksibel i samarbeidet.  Jeg ser frem til jeg skal bruke Anne Brit på nytt.»

9. april 2017 –  Elisabeth Holter, Smestad