«Jeg er svært takknemlig for å ha fått hjelp av BOD OG BEDRING. Roterommet i kjelleren ble forvandlet til en hyggelig kjellerstue mens jeg var på jobb. Det var en god investering!»

3. mars 2017 – Bente, Ullevål