SLIK JOBBER VI

BOD OG BEDRING starter prosessen med en befaring og en samtale der vi går gjennom utfordringene dine. Deretter får du et skriftlig og uforpliktende tilbud på mail med en kort beskrivelse av jobben.

BOD OG BEDRING er opptatt av respekt og å ivareta sine kunders privatliv. Derfor skrives en kontrakt med taushetserklæring.

 I noen prosjekter jobber vi sammen med kunden, mens i andre prosjekter gjør vi hele jobben mens kunden er på jobb. Ofte vil det være en kombinasjon av begge deler. Vi gjør oppdrag både basert på fastpris og på timepris.

BOD OG BEDRING
Tel: 920 84 992

For nyheter, inspirasjon og «før» og «etter» bilder, følg oss på Facebook